Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna to umowa serwisowa rozszerzona o obsługę usterek programowych oraz innych mogących wydarzyć się w trakcie codziennego używania sprzętu komputerowego w firmie.

Co może obejmować obsługa informatyczna?

Umowa dotycząca obsługi informatycznej może obejmować kompleksową działalność działu IT. Od usług doradczych, czyli doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, poprzez wdrożenia infrastruktury informatycznej, na utrzymaniu kończąc.
Obsługa taka może obejmoać także część usług związanych z infrastrukturą informatyczną (np. administracja siecią, obsługa strony www, administracja serwerami i.t.p.)


Jakie są zalety obsługi informatycznej?

-stałe, przewidywalne koszty utrzymania infrastruktury informatycznej
-częściowa lub całkowita redukcja kosztów zatrudnienia fachowego personelu IT (częściowa redukcja w przypadku oddelegowania na zewnątrz tylko części usług)
-skrócony do minimum czas przestoju w pracy firmy ze względu na awarię sprzętu IT.
-dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń pracujących w firmie.

Jakie są zasady rozliczeń przy umowach obsługi informatycznej?

- opcja "na wezwanie" - polega na jednorazowym rozwiązaniu problemu związanego z błędnym działaniem infrastruktury IT- rozliczana wedłúg stawek godzinowych.
- pakiet godzin - podobnie jak przy opcji "na wezwanie" z tym, że do wykorzystania jest pakiet godzin w miesiącu. Po wykorzystaniu pakietu dalsze prace rozliczane są na podstawie stawki godzinowej.
- umowa ryczałtowa - stała opłata miesięczna - bez limitu godzin. Najkorzystniejsza forma współpracy. Daje stałe koszty utrzymania infrastruktury IT w Państwa przedsiębiorstwie.

stat4u PRONET 2012